Hlavné menu

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 23.9.2018)
Sára Kabáčová (IX.A)
Adam Kubás (I.A)
Zdenka Kolejáková (III.B)
Zajtra (Pondelok 24.9.2018)
Marek Volf (V.A)
Ľuboš Hrkeľ (III.A)
Ľuboš Kubas (IX.B)
Pozajtra (Utorok 25.9.2018)
Klára Ondríková (VI.A)
Vladislav Garek (II.A)
Mgr. Lenka Gregorová
Vladislav Motýľ

Ponuka

Ponuka

Túto publikáciu vydanú pri príležitosti 50.výročia otvorenia školy si môžte zakúpiť na Obecnom úrade v Liesku a v našej škole. Cena publikácie je 7 eur.

Preto neváhajte, možno sa v nej nájdete aj vy, vaši rodičia alebo vaše deti.

Postarajte sa, aby táto kniha bola súčasťou vašej knižnice.

Jedálny lístok

Klikni na link a pozri si aktuálny jedálny lístok:

Jedálny lístok.PDF

Náhodné foto

Nedeľa 23. 9. 2018

Počet návštev: 678553

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Liesek
  Staničná 324
  02712 Liesek
 • +421 43/5384219
  +421 43/5324544
  +421 43/5324543-fax

  Materská škola: 043/5384238
  Školská jedáleň: 043/5324500

                   Ešte si to pamätáte?

Mapa

Novinky

 • Dňa 3.9.2018 sme opäť zahájili a privítali nový školský rok 2018/2019. Všetko to začalo v kostole, a po skončení sv. omše sa všetci presunuli do školy, v ktorej zaznela na úvod hymna a príhovor pána riaditeľa. V priestoroch školy sa zišlo okrem „starých známych“ aj mnoho nových tvárí – malých prvákov, ktorých spolu s ich rodičmi privítali pani učiteľky. Naši noví žiaci si sadli po prvýkrát do svojich lavíc a s napätím očakávali, čo sa bude diať. Nezabudli ich prísť povzbudiť a potešiť sladkou odmenou ani deviataci, ktorý sa tento rok s nami lúčia. Prváčikom teda želáme veľa úspechov a radosti do učenia.

 • Zoznam záujmových útvarov v šk.roku 2018/2019 (klikni na odkaz )

 • Dňa 14.06.2018 zástupcovia Štátneho podniku Lesy SR odovzdali vecné ceny žiačke 9.B triedy, Kristíne Dulkovej, za víťazný dizajnový návrh v projekte "Od stromu k zošitu". Súčasne uskutočnili aktivity lesnej pedagogiky so žiakmi 9. ročníka. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavého o lese a hospodárení v ňom.

 • Zavŕšením výučby lesnej pedagogiky na školách, v ktorých pôsobili lesní pedagógovia zo Štátnych lesov TANAP-u, bol 14. ročník súťaže Putovná sova. Súťaž sa konala dňa 19.6.2018 v Tatranskej Lomnici. Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo žiakov z 8.A triedy: Adela Pardelová, Samuel Stas a Igor Gábor, ktoré v konkurencii 8 družstiev získalo krásne 1.miesto. Žiaci okrem iných vecných cien získali pre svoju školu vzácnu trofej – sochu Putovnej sovy, ktorej držiteľkou bude naša škola až do ďalšieho ročníka súťaže. Výhercom srdečne blahoželáme! Patrí im veľká pochvala za svedomitú prípravu a skvelú reprezentáciu školy.

 • Tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu SUPERTRIEDA, ktorý je veľmi účinnou prevenciou voči šikane a zdôrazňuje spoluprácu všetkých žiakov triede. Z Paríža si za to odniesol titul “Najlepší školský sociálny projekt Európy 2012”. 4.A získala 2. miesto na celoslovenskom finále v Bratislave za hudobno – dramatické predstavenie a stala sa víťazom videokategórie s videoklipom „Remeslo má zlaté dno“. 3.A získala ocenenie za výbornú prácu s materinským jazykom. Do 30. júna /sobota/stále prebieha hlasovanie o CENU DIVÁKA. POSTUP HLASOVANIA:

 • Dňa 7.6.2018 sa v našej škole uskutočnila súťaž Atletický štvorboj. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov 1.stupňa zo základnej školy Čimhová, Vitanová, Hladovka, Suchá Hora a Liesek. Žiaci súťažili v 4 -och disciplínach: hod kriketovou loptičkou, beh na 50 m (žiaci 1.- 2. roč.), beh na 300 m (žiaci 3.- 4. roč.), skok do diaľky z miesta.Našim žiakom sa darilo mimoriadne dobre. Z 8 -ych zúčastnených sa umiestnilo 7 žiakov na popredných priečkach.Umiestnenie: 1. ročník - 1. miesto Ema Kabáčová, 2. miesto Michal Gasper, 2. ročník - 1. miesto Ráchel Ondríková, 3. miesto Šimon Vojteček, 3. ročník - 3. miesto Tobias Motýľ, 4. ročník - 2. miesto Adela Dreveňáková, 2. miesto Jaroslav Šinál, Ema Kabáčová a Ráchel Ondríková postupujú 14.6.2018 na okresné kolo do Čimhovej.

 • Žiaci 1. stupňa ZŠ s MŠ Liesek strávili tento deň priam - ROZPRÁVKOVO!!! Po príchode do areálu stanice sa hrali na detskom ihrisku, pozorovali páva a tiež vystavené predmety z minulosti. Po čase sa ozvala hudba, ktorá bola predzvesťou začiatku rozprávky. Priamo do nej vstúpili deti spolu s troma prasiatkami a vlkom. Títo ich sprevádzali aj cestou vláčikom. Jazdu im spríjemňovali aj rôzne rozprávkové postavičky, číhajúce z lesa popri trati. Domov sa deti vracali s novými zážitkami, ktoré im nepokazila ani prietrž mračien okolo Oravskej priehrady.

 • V dňoch 8.- 9.júna sa v Trenčíne konalo krajské kolo súťaže SUPERTRIEDA. Našu školu tentoraz reprezentovali až 2 triedy. V 1. kategórii 3. A trieda pod vedením PaedDr. Lenky Rehákovej a v 2. kategórii 4.A trieda pod vedením Mgr. Zdenky Valekovej. Obidve triedy skončili vo svojej kategórii ako víťazi za Žilinský kraj, čím získali postup na celoslovenské kolo súťaže SUPERTRIEDA 2018, ktoré sa bude konať v Bratislave dňa 19. júna. Divadelné predstavenia si môžu prísť pozrieť do kultúrneho domu dňa 13. 6. /t.j. streda/ aj rodičia a širšia verejnosť z Liesku o 17:00 hod. Povzbudíte tak našich žiakov pred celoslovenským finále! Okrem toho žiaci 4.A triedy sa zapojili do súťaže o CENU DIVÁKA. Natočili videoklip „Remeslo má zlaté dno“. Hlasovanie za tento videoklip bude prebiehať od 20. do 30. júna. Podrobnosti zverejníme.

 • Od stromu k zošitu

  Pod takýmto názvom prebieha projekt Lesov SR, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Cieľom projektu je zapojiť žiakov základných škôl do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň poukázať na fakt, že práve zošity, v ktorých žiaci každodenne listujú, sú vyrobené z dreva rastúceho v našich lesoch. Následne budú medzi žiakov základných škôl zapojených do projektu prerozdelené linkované zošity vo formáte A5. Nás veľmi teší, že aj žiačka našej školy, Kristína Dulková z 9.B triedy, patrí medzi ôsmich víťazov dizajnového návrhu a teda aj jej práca poputuje na obálky jedinečných zošitov. Okrem toho svojim víťazstvom zabezpečila pre školu aj aktivity lesnej pedagogiky, ktoré prebehnú pod záštitou Lesov SR. Víťazke srdečne blahoželáme!

 • Tradične si 2. májovú nedeľu spomíname na naše mamky a staré mamky. Tento deň si žiaci ZŠ s MŠ Liesek pripravili akadémiu s pestrým programom, ktorým vyjadrili veľké ĎAKUJEM za všetko, čo pre nás robia bez nároku na odmenu.

 • Naši deviataci 11. mája 2018 absolvovali exkurziu do Múzea SNP v Banskej Bystrici. Múzeum si pre nich pripravilo vzdelávací program pre základné školy zameraný na 2. svetovú vojnu. Žiaci sa vzdelávali prostredníctvom objektového učenia spojeného s lektorským výkladom o problematike holokaustu. Prezreli si krátky dokument o 2. svetovej vojne, dokumentárny film súvisiaci so židovskou problematikou a vybrali sa na prehliadku múzea. Tu žiakov zvlášť zaujali uniformy vojakov, rôzne druhy strelných zbraní a tiež autentické exponáty bojovej techniky používanej v období 2. svetovej vojny. Popri dejepisnej exkurzii sme absolvovali aj exkurziu do Rádia Lumen. Ešte deň pred exkurziou sme na našej škole zorganizovali dobrovoľnú zbierku na podporu tohto rádia. Podarilo sa nám vyzbierať 227€, ktoré sme odovzdali riaditeľovi Rádia Lumen p. Spuchľákovi. Uvidieť rádio zblízka - takúto príležitosť mali naši deviataci. Dozvedeli sa mnoho o vysielaní – živom alebo zo záznamu, navštívili rozhlasovú kaplnku sv. Michala Archanjela, boli v nahrávacom štúdiu, kde sa stretli s moderátorom. Nezabudnuteľný zážitok mali zo živého vysielania, v ktorom sa spolu s moderátormi a riaditeľom Rádia Lumen o 12 hodine modlili modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná,. V Banskej Bystrici sme neobišli ani Katedrálu sv. Františka Xaverského na Námestí SNP.

 • Dňa 4.5.2018 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie. Naša cesta za poznaním viedla až ku Keltom, ktorých kultúru sme mohli spoznať na Havránku pri Liptovskej Mare. Žiaci sa tu oboznámili s expozíciou archeoskanzenu, ktorá približuje život, históriu, remeslá, zručnosť starého národa – Keltov v tejto lokalite. Vypočuli si odborný výklad k jednotlivým objektom. Zaujali ich keltské obydlia, obetná jama, obytná veža, hrnčiarsky kruh. Deň na Liptove sme využili a v Liptovskom Mikuláši sme navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Múzeum žiakom dovolilo nahliadnuť aj do útrob jaskýň. Okrem množstva zaujímavostí o ich vzniku žiaci videli aj expozíciu minerálov a hornín, rastlín a živočíchov, dozvedeli sa o živej a neživej prírode, ale hlavne o potrebe chrániť život na našej planéte. Obohatili sa novými poznatkami o včelárstve, ovčiarstve, horolezectve. Pekné počasie a odborný výklad umocnili spokojnosť z exkurzie u všetkých žiakov.

 • V pondelok 7.5.2018 víťazi školského kola – Nela Šinálová 3.B, Marek Volf 4.A, Beáta Kristofčáková 8.B - reprezentovali našu školu v okresnom kole súťaže, ktoré sa konalo v Základnej umeleckej škole v Nižnej. Okresného kola sa zúčastnilo 33 žiakov z 13 škôl. V silnej konkurencii si Marek Volf zo 4.A vyspieval cenu poroty, k úspechu mu srdečne blahoželáme. Priebeh súťaže si môžete pozrieť tu:

  I.kategória https://www.youtube.com/watch?v=IlVe8D_v2QQ ,

  II. kategória https://www.youtube.com/watch?v=0nuBH-xMZE8 ,

 • Každý z nás má svojho tigra. Jeden je divoký, iný nesmelý a iný zas zádumčivý, ale to je všetko v poriadku, pretože každý z nás je jedinečný. Problém však spočíva v tom, ako sa so svojim tigrom „JA“ naučiť žiť, ako ho skrotiť a využiť v prospech seba a spoločnosti, v ktorej žijem. Žiaci 4.A triedy svojich tigrov aj výtvarne stvárnili a zapojili sa do súťaže „Namaľuj si svojho tigra“. Hlasovanie prebiehalo na facebooku a naši žiaci vďaka podpore širokej verejnosti vyhrali veľký balík kníh pre každého a tri knihy s podpisom autorov manželov Kopsovcov. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na príbehy ukryté v darovaných knihách!

 • Dňa 25.04.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v Biologickej olympiáde (kategória D). Súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti. Veronika Gostíková (6.A trieda) sa stala úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na peknom 3. mieste z celkového počtu 13 žiakov. Srdečne blahoželáme!

 • 20.4. sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola vo futbale, kde sa umiestnili na 3.mieste. Gratulujeme!

 • Veľkonočný kvíz – 19. apríla sme pripravili súťažno-zábavné popoludnie určené žiakom II. stupňa. Cieľom tejto akcie bolo pripomenúť si hravou formou udalosti Veľkej noci. Žiaci si preverovali svoje vedomosti a zručnosti. Otázky a úlohy boli pre žiakov zaujímavé, niektoré aj netradičné. Súťažili dvojčlenné a trojčlenné družstvá žiakov.Tí najlepší boli odmenení diplomom a malou drobnosťou. Výsledky súťaže: 1. miesto – 6.B (Kytošová Vanesa, Ondríková Daša), 2. miesto – 5.A (Garbiar Jakub, Hrkeľ Stanislav, Miklušek Miroslav), 3. miesto – 6.B (Kolejáková Annamária, Stopiaková Vanesa)

 • 13.apríla sme so žiakmi 6.-9.ročníka navštívili hlavné mesto Maďarska. Pozreli sme si historické centrum Budapešti, previezli sme sa loďou po Dunaji okolo Margitinho ostrova, navštívili sme Tropikárium - morské akvárium a od sprievodcu sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o tomto krásnom meste. Domov sme sa vrátili unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov.

 • Dňa 18.4.sa uskutočnilo obvodné kolo vo vybíjanej. Naše žiačky sa umiestnili na 3.mieste.

 • V pondelok 9. apríla sa priestory našej školy opäť rozozvučali ľúbozvučnými melódiami slovenských ľudových piesní. Bolo to v čase školského kola súťaže Slávik Slovenska. Tento rok to bol už 28. ročník. Teší nás, že žiaci majú stále záujem o spievanie ľudových piesní, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Školského kola sa zúčastnilo 33 spevákov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Víťazi budú našu školu reprezentovať na okresnom kole súťaže. Tí najlepší získali diplom a boli odmenení malou drobnosťou. Výsledky súťaže: I. kategória – 1. miesto Nela Šinálová 3.B, 2. miesto Nina Miklušková 3.B, 3. miesto Vanesa Vrabčeková 1.B, Zdenka Kolejáková 2.B, Charlotte Šprláková 2.B, II. kategória – 1. miesto Marek Volf 4.A, 2. miesto Anabela Hucíková 4.B, 3. miesto Andrea Gareková 4.A, Salome Stasová 4.A, Veronika Gostíková 6.A, III. kategória – 1. miesto Beáta Kristofčáková 8.B, 2. miesto Kristína Kubasová 7.B, 3. miesto Sára Šprláková 7.B, Sára Ondríková 9.B.

 • Rôzne druhy umenia boli náplňou exkurzie, ktorú v piatok 6.4.2018 absolvovali žiaci ôsmeho ročníka. Najskôr sme navštívili Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Tu sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti zo života veľkého oravského básnika, mohli si prezrieť zbierku osobných predmetov, odevov a kníh P. O. Hviezdoslava. Súčasťou prehliadky bola aj krátka prezentácia jeho sfilmovaných diel. Potom naša cesta viedla do Ružomberka, kde sme sa zúčastnili predstavenia tanečného divadla ATak, ktoré sa vo svojej produkcii venuje zobrazovaniu biblických a náboženských tém moderným spôsobom prostredníctvom tanca. Témou predstavenia bolo zobrazenie osoby starozákonného kráľa Dávida prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré zhudobnila výrazná osobnosť mladej gospelovej scény na Slovensku – speváčka Dominika Gurbaľová.

 • Hoci to dlho vyzeralo tak, že zima nás tento rok nejako obchádza, nakoniec prišla - a poriadne mrazivá. Siedmakov to však neodradilo a v deň „D“ ich natešených, nabalených a plných očakávania viezol autobus do Hruštína, kde strávili päť dní lyžiarskeho výcviku. Mrazy hlboko pod nulou dali všetkým poriadne zabrať, no aj napriek tomu to žiaci nevzdávali a doobedný aj poobedný výcvik na svahu hrdinsky absolvovali. Aj v takýchto sťažených podmienkach sa všetci naučili lyžovať a teraz je na každom z nich, ako budú svoje nadobudnuté lyžiarske zručnosti ďalej rozvíjať. „Lyžiarák“ však nie je iba o lyžovaní. Sú to aj chvíle zábavy a relaxu, spoločne strávený čas s kamarátmi. Hotel Kristína poskytoval dostatok možností využiť voľný čas či už v bazéne, pri biliarde alebo v spoločenskej miestnosti. Žiaci tiež dokázali, že kreativita im nie je cudzia, keď počas záverečného večera predviedli perfektný program, ktorý by mohol kľudne konkurovať večernému programu v televízii. Veríme, že z lyžiarskeho výcviku si každý odniesol kopec zážitkov, na ktoré budú všetci ešte dlho spomínať.

 • Dňa 14.2. sa žiaci 4. ročníka v rámci hodín prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej a telesnej výchovy zúčastnili na exkurzii v Zakopanom. Precvičili si schopnosti orientácie v teréne. Snehový labyrint sa podarilo zdolať všetkým žiakom. Niektorí boli rýchlejší, iní pomalší, ale nakoniec cestu von našli všetci. V ľadovom zámku zažili veľa zábavy a preverili si schopnosti orientácie podľa záchytných bodov. Objavili, čo všetko sa dá zo snehu a ľadu vytvoriť . Poznávali skupenstvá vody a majstrovské diela vytvorené z ľadu. Aká by to bola zimná zábava bez sánkovačky? Aj to sa im splnilo. Sánkovačka to bola netradičná, na nafukovacom kolese. A že bolo super, hovoria fotky z akcie. Nuž, HAPPY VALENTINES DAY !

 • Žiaci 1. stupňa si užili karneval tentoraz v adrenalínovom duchu. Na začiatku všetkých vystrašila siréna. Horiaci domček však rýchlo uhasili hasičky - pani učiteľky pod vedením veliteľky Janky. Žiaci si preopakovali dôležité čísla 112 a 150 a dozvedeli sa podrobne o náročnej práci hasičov – záchranárov.

 • Dňa 29. 01. 2018 sa uskutočnil 23. ročník zábavno-vedomostnej súťaže “Chlapci a dievčatá z jednej lavice”. Súťaž je určená pre žiakov šiestych ročníkov z hornej Oravy. Dvadsať najšikovnejších žiakov ukázalo svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, geografie, dejepisu či biológie. Predviedli svoj dôvtip, všeobecný prehľad a tiež športové a pohybové schopnosti.

  2. miesto 6.A (Veronika Gostíková, Kristián Zboja)

  3. miesto 6.B (Vanesa Kytošová, Richard Romaňák)

 • Hovorí sa, že Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku. Myslím, že je to naozaj tak. Sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi, či už je dieťa alebo stará mama. Dokonca aj malinkému dieťatku v perinke sa rozžiaria očká pri pohľade na rozsvietený vianočný stromček. Čaro Vianoc spočíva v tom, že sa rodina možno po dlhom čase zíde pri štedrovečernom stole a s čistým srdcom privíta Ježiška. Dňa 10.12.2017 na Vianočnej akadémii nám žiaci ZŠ a MŠ ukázali, že Vianoce nie sú len o hmotných daroch. Pre svojich rodičov, starých rodičov, priateľov a známych si pripravili vianočný darček v podobe scénok, tanca, básní a kolied.

 • Dňa 19. 12. žiaci 4.A triedy odprezentovali pred rodičmi a pozvanými hosťami svoje anglické divadlo THE THREE LITTLE PIGS. Žiaci sa počas celého školského roka na jednej hodine AJ učia metódou storytellingu. Počas hodiny pracujú v stabilných skupinách formou kooperatívneho vyučovania.

 • Súťažného popoludnia sa zúčastnili trojčlenné družstvá žiakov. Niektoré boli zložené zo žiakov rôznych tried. Žiaci s veľkým zápalom riešili úlohy rôzneho charakteru, odpovedali na otázky týkajúce sa kresťanských vianočných udalostí, do mapy vyznačovali zainteresované štáty, určovali názvy rozprávok, ktoré poznávali podľa hudby, a mohli preukázať aj svoju manuálnu zručnosť vytvorením papierovej vločky. Na záver si všetci zasúťažili ako jednotlivci, čo ich zaujalo. Žiaci z troch najlepších družstiev boli odmenení malou drobnosťou a získali diplom, a všetci dostali malú sladkosť pre radosť.

 • Dňa 7.12.2017 sa naše žiačky Tatiana Dreveňáková 8.C, Beáta Kristofčáková 8.B a Ľubomíra Kručayová 9.B zúčastnili krajského kola v streľbe zo vzduchovej pušky, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ J.V.Dolinského v Martine. V silnej konkurencii sa naším žiačkam podarilo obsadiť skvelé druhé miesto. Ako družstvo získali 741 bodov s 900 možných. Jednotlivo nastrieľali nasledovne:

  Dreveňáková Tatiana 252 z 300

  Kručayová Ľubomíra 250 z 300

  Kristofčáková Beáta 239 z 300

  Gratulujeme!

 • Dňa 23.11.2017 sa na našej škole konala súťaž Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. V súboji o pohár víťaza sa stretli žiaci štyroch škôl: ZŠ s MŠ Čimhová, ZŠ P.O.H. Trstená, ZŠ M. Medveckej Tvrdošín a domáci ZŠ s MŠ Liesek. Víťazstvo si tak ako vlani vychutnalo družstvo našich žiakov. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 5.12.2017 v Dolnom Kubíne.

 • O tom, že liesecké deti sú talentované a súčasne aj veľmi odvážne, nás presvedčil 3. ročník súťaže mladých talentov pod názvom Talentmánia. Takmer stovka divákov z radov spolužiakov, rodičov a učiteľov prišla dňa 22. 11. 2017 povzbudiť nadaných žiakov ZŠ s MŠ v Liesku, ktorí prezentovali svoje talenty a pre všetkých tak pripravili veľmi príjemné popoludnie. Do súťaže sa prihlásilo 30 účastníkov. Súťažných oblastí bolo päť - výtvarná, hudobná, spevácko-tanečná, zábavná a športová. Výtvarné nadanie detí prezentovali ich vystavené práce. Všetkých zúčastnených roztlieskali čarovné zvuky hudobných nástrojov, pestrý repertoár odspievaných piesní, štýlová choreografia tanca, ale aj gymnastická zostava. So zatajeným dychom, ale hlavne s typicky detskou zvedavosťou, sledovali najmladší diváci kúzelnícke čísla s kartami, kockami a guličkami. Nechýbali ani šarmantné asistentky, hudba, dokonca aj detektívna zápletka. Pri skladaní Rubikovej kocky padol osobný rekord. Každá súťažná oblasť má svojho víťaza. Absolútnym víťazom Talentmánie sa stal žiak 7.A triedy - Marek Ondrík, ktorý za sprievodu dynamickej hudby veľmi premysleným a bravúrnym spôsobom poskladal Rubikovu kocku za neuveriteľných 50 sekúnd. Žiaci lieseckej školy opäť predviedli svoju šikovnosť a presvedčili, že rozvíjajú svoje talenty (niektorí aj dennodenne) a neváhajú nimi potešiť druhých.

 • Dňa 29.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo OSJL. Olympiády sa spolu zúčastnilo 20 žiakov z celého okresu. Medzi top trojku sa dostali práve žiačky našej školy. 1. miesto Timea Kubicová (8.B), 3. miesto Erika Pardelová (8.A). Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a víťazkám gratulujeme!

 • „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi," hovorí jedna ľudová múdrosť. Aj tento školský rok si deti MŠ a žiaci ZŠ pripravili program pre svojich starých rodičov. Za ich lásku a starostlivosť sa im poďakovali pásmom básní, piesní a tancov.

 • Európsky deň jazykov vyhlásila Rada Európy v roku 2001. V tomto šk.roku sa aj naša škola zapojila do podujatí vrámci EDJ. Žiaci piatich tried sa prezentovali rôznymi aktivitami - vedomostným kvízom z cudzích jazykov (anglického, nemeckého, ruského) a aj zo slovenského jazyka. Mohli si otestovať svoje vedomosti z rôznych oblastí - geografia, kultúrny a politický život, literatúra, oprášili si svoju slovnú zásobu, preukázali rýchlosť reakcií v cudzom ako aj v materinskom jazyku, prezentovali kultúru národa, urobili ochutnávku národných jedál. Tímová práca a logické myslenie im pomohli poskladať slovíčka, prípadne vety. Výtvarné nadanie žiaci využili pri tvorbe projektov a pohybové nadanie uplatnili pri národných tancoch daných krajín, ktoré spoločne odprezentovali a zatancovali pred ostatnými žiakmi našej školy. Na záver boli najúspešnejší žiaci odmenení vecnými cenami.

 • Klikni na odkaz "Európsky deň jazykov" a pozri si prezentáciu fotiek ako sme pracovali na projektoch, učili sa tance, varili rôzne národné jedlá a súťažili.

 • Z piatku 3.11.2017 na sobotu 4.11.2017 sa žiaci 6.A a 6.B spolu s triednymi učiteľkami rozhodli stráviť noc plnú fantázie a nočného čara v prostredí školy. Zažili veľa aktivít: šport, súťaže, tanec, cvičenie zumby, divadelné scénky, rozprávanie vtipov a príbehov, disco... Aj keď spánku bolo v tú noc veľmi skromne, zážitky, dobrý pocit a rozvíjanie kamarátstva zanechalo v každom z nás trvalú stopu.

 • Rozprávka o veľkom priateľstve, nemalom šťastí a dlhom nose s názvom TRAJA VETERÁNI potešila nádejných hercov, ktorí účinkovali v školskom divadle minulý školský rok, ale aj najšikovnejších žiakov zo školy, ktorí žali v minulom školskom roku najväčšie úspechy z rôznych oblastí. Dynamickú, muzikálnu inscenáciu si boli pozrieť v Slovenskom komornom divadle v Martine.

 • V jesennom období sa na škole uskutočnila súťaž vo výrobe šarkanov. Žiaci boli veľmi tvoriví, vytvorili a do súťaže prihlásili až 65 šarkanov, ktoré mali rôzny tvar, boli vyrobené viacerými výtvarnými technikami a pri ich výrobe bol použitý aj netradičný a odpadový materiál. Najkrajšie z nich sme vybrali, vystavili v priestoroch školy. Autorov 21 šarkanov sme odmenili malým darčekom.

 • Krásny slnečný deň - 17. október 2017 - bol ako stvorený na turistiku v pestrofarebnej jesennej prírode. Aktivity "Za krásami Tatier", ktorá je súčasťou výučby Lesnej pedagogiky na škole, sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. Turistická trasa viedla cez Látanú dolinu, vrchol Lúčna, Bobrovecké sedlo a Bobroveckú dolinu. Žiaci, pod vedením svojich učiteľov a odborníka v tejto oblasti - lesníka pána R. Michalca, spoznávali prostredníctvom osobného zážitku prírodné pomery Západných Tatier. Celú atmosféru umocnili nádherné výhľady a príjemné chvíle strávené v prírode.

 • Deti sa modlia ruženec
  1. 11. 2017

  Slovensko sa dňa 18. októbra 2017 pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2017 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného –aj v našej v škole, sa deti o 09:00 hod. pripojili k tejto aktivite.

 • Exkurzia do sklárskej dielne
  20. 10. 2017

  Báseň a sklo boli hlavnými témami exkurzie, ktorú 20. októbra 2017 absolvovali žiaci siedmeho ročníka. Vyrazili sme skoro ráno, aby sme o ôsmej prekročili prah Múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde nám bol priblížený život i dielo velikána slovenskej poézie. Mohli sme sa zblízka pozrieť na knihy, odev a iné osobné veci nášho veľkého oravského rodáka. Po absolvovaní prehliadky nám pani učiteľky dali vypracovať pracovný list, za ktorý sľúbili odmenu. Všetci sme sa veľmi snažili a odmena sa zaslúžene ušla mnohým. Potom sme opäť sadli do autobusu a pokračovali v putovaní a poznávaní do Valaskej Belej, kde sme navštívili jedinečný Sklársky skanzen – Sklený sen. Tu sme sa veľa dozvedeli o histórii výroby skla, postupoch a technikách používaných pri práci so sklom. Najväčším zážitkom pre mnohých z nás bola možnosť fúkať sklo pomocou sklárskej píšťaly. Aj na záver tejto časti nás čakal pracovný list, v ktorom pani učiteľky zisťovali, či sme dávali pozor. Opäť sme nesklamali a zabojovali sme o odmenu. Prežili sme krásny deň, ktorý bol sprevádzaný krásou, čo pohladila nielen dušu ale aj oko.

 • Deň výživy

  V dňoch 16.10. - 20.10. sa uskutočnila aktivita pri príležitosti Dňa výživy. Žiaci 8. a 9. ročníka prezentovali žiakom 2.- 4. ročníka projekty týkajúce sa zdravej výživy. Žiačky 5.- 7.ročníka, ktoré sú členkami krúžku Mladá kuchárka, pripravili pre ostatných žiakov ochutnávku zdravých zeleninových a ovocných šalátov.

 • Škola v prírode
  25. 9. 2017

  Text o aktivitách v škole v prírode si môžete prečítať tu: Jesenna_skola.docx

 • Turistika na Súľovské skaly

  Dňa 15.09. 2017 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa členovia turistického krúžku zúčastnili výletu na Súľovské skaly a do Manínskej tiesňavy. Celým náučným chodníkom ich sprevádzal profesionálny sprievodca - pán Andy Popovič, od ktorého sa dozvedeli veľa zaujímavého nielen o prírodných bohatstvách, ale aj o historickej hodnote tohto územia. Žiaci si pripomenuli ako sa orientovať v lese a ako v tichu vnímať prírodu cez viaceré zmysly. Žiaci si turistický výlet užili, najmä šplhanie sa po skalách, skvelý výhľad, výborný výklad a krásu prírody v okolí Žiliny a Považskej Bystrice.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Liesek
  Staničná 324
  02712 Liesek
 • +421 43/5384219
  +421 43/5324544
  +421 43/5324543-fax

  Materská škola: 043/5384238
  Školská jedáleň: 043/5324500

Fotogaléria