Hlavné menu

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 3.8.2021)
Ema Gareková (5.B)
Klára Kuníková (4.A)
Matúš Ondrík (5.A)
Pozajtra (Streda 4.8.2021)
Veronika Gostíková (9.A)
Zdenka Kolejáková (5.B)
Dominik Kaník (9.B)
Dominika Kubinčáková (2.A)
Mgr. Dominika Špulierová

Oznam

Ľudský život má obrovskú hodnotu, no niekedy stačí okamih a môže vyhasnúť. Je povinnosťou každého z nás poskytnúť prvú pomoc  človeku, ktorý to potrebuje. Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré môže v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie.

Automatický externý defibrilátor (AED)

sa nachádza aj v našej základnej škole

a je k dispozícii každému,

 kto ho bude potrebovať.

V prípade potreby kontaktujte:

0904 517 869

0908 963 420

Lorem Ipsum

Náhodné foto

Pondelok 2. 8. 2021

Počet návštev: 2458394

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Liesek
  Staničná 324
  02712 Liesek
 • +421 43/5384219
  +421 43/5324544
  +421 43/5324543-fax

  Materská škola: 043/5384238
  Školská jedáleň: 043/5324500

    Pohľad zo SZ na starú školu - 1982

Mapa

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

 • V marci sa 113 žiakov 1. stupňa našej základnej školy zapojilo do celoeurópskeho, päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST, ktorého cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich včas zavolať záchrannú službu.

  V prvom týždni sa oboznámili s príčinou cievnej mozgovej príhody a v ďalších nasledujúcich týždňoch pod vedením svojich učiteľov a prostredníctvom animovaných postáv starých rodičov Fera, Adama a Sofie postupne spoznávali jednotlivé príznaky a našli si nového kamaráta Tomiho, ktorý ich naučil, ako volať na tiesňovú linku 112.

 • Správne osvetlenie miestností je veľmi dôležitou súčasťou dodržiavania hygienických zásad v škole či na pracovisku. Aj to naše v triedach už malo pár rôčkov za sebou a pomaly prestávalo plniť svoju funkciu. Preto sa pristúpilo k jeho obnove. Rekonštruovalo sa osvetlenie na 1. poschodí novej budovy školy. V 8.A a v 8.B boli vymenené neónové svietidlá. V ostatných triedach boli zhotovené kazetové stropy, ktorých súčasťou boli aj svietidlá. Nové osvetlenie prispelo nielen k zlepšeniu jeho funkčnosti, ale zútulnilo aj prostredie v triedach.

 • Písal sa rok 1992, keď novotou zažiarili toalety v novej budove základnej školy. Odvtedy už uplynulo niekoľko desaťročí a zub času sa podpísal aj na nich. Preto sme neprítomnosť žiakov počas dištančného vzdelávania využili na to, aby sme „veckám“ dali novú tvár. Prestavali sme učiteľské a žiacke toalety na dvoch poschodiach. Rekonštrukcia trvala niekoľko mesiacov a vyžiadala si nemalé finančné prostriedky. Vymenili sme odpady, obklady, stropy a sanitu. Prestavbou sme vytvorili krásne priestory, ktoré vybavením spĺňajú aj tie najprísnejšie hygienické kritériá a dizajnom štandard dnešnej doby.

 • Aj v tomto neľahkom školskom roku sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Z našej školy sa jej zúčastnilo viacero žiakov. Spomedzi nich sa na víťazných priečkach umiestnili: Rebeka Motýľ (9.A) 1. miesto poézia, Kristián Zboja (9.A) 2. miesto próza. Srdečne blahoželáme a Rebeke prajeme veľa šťastia na krajskom kole!

 • Návrat k prezenčnej výučbe je možný vďaka zlepšeniu epidemiologickej situácie v krajine, preočkovanosti zamestnancov škôl či kvalitným pravidlám Covid semafor pre školy v čase pandémie.

  1. Rozhodnutím ministra školstva SR č. 2021/12811:1-A1810 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie s účinnosťou od 19.apríla 2021 sa obnovujeme prezenčné vzdelávanie v 8. a 9. ročníku.

  2. Od 26. apríla 2021 sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“. V okresoch s priaznivou epidemiologickou situáciou tak bude možné otvoriť školy a školské zariadenia pre ďalšie kategórie detí a žiakov.

 • Vážení rodičia, vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa zápis detí do 1. ročníka bude realizovať bez účastí detí, elektronickou formou. V termíne od 01.04. – 30.04.2021 je potrebné vyplniť uvedenú elektronickú prihlášku kliknutím na: Elektronická prihláška

  Doklady potrebné k overeniu údajov (kópiu rodného listu a kartičky poistenca dieťaťa) spolu s vytlačenou a obidvomi zákonnými zástupcami podpísanou prihláškou prosíme doručiť do školy do 30.04.2021 v čase od 7.30 – 13.30 hod.

 • Procesom rekonštrukcie v našej škole prešla aj zborovňa. Pre 25 učiteľov bolo potrebné upraviť pracovný priestor tak, aby mali dostatok úložného miesta na materiály, ktoré používajú pri vyučovaní, pripojenie na internetovú sieť, počítač s tlačiarňou ako aj kopírovacie zariadenie. Pri rekonštrukcii sme prebúrali stenu medzi bývalou kanceláriou zástupkýň riaditeľa školy a priestor zborovne sme týmto zväčšili. Pribudlo aj nové interiérové vybavenie, ktoré vytvára príjemný a moderný pracovný priestor.

 • V rámci postupnej rekonštrukcie jednotlivých častí školy sa dostala na rad aj kancelária zástupkýň riaditeľa školy. Priestory starej kancelárie prenechali v prospech zväčšenia zborovne pre učiteľov a presťahovali sa do nového zrekonštruovaného priestoru bývalej zubnej ambulancie. Vkusne a moderne zariadená kancelária je pre zástupkyne riaditeľa nielen príjemným pracovným prostredím, ale je zároveň miestom prijímania návštevníkov školy, ktorú istým spôsobom reprezentuje.

 • Ako minulý rok, tak aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do súťaže v programe Alf. Tento rok to bolo 3.kolo tejto súťaže, kde žiaci 3.A len o malý kúsok nedokázali obhájiť minuloročné 3.miesto a skončili na krásnom štvrtom mieste zo 4 165 zapojených tried.

  Taktiež naši dvaja žiaci získali významné umiestnenia.

  V kategórii TOP - Žiaci s najvyšším počtom vyriešených testov

  1.miesto - Kamila Kabáčová (trieda 3.A)

  2.miesto - Šimon Dreveňák (trieda 3.A)

  V kategórii TOP - Žiaci s najvyššou priemernou úspešnosťou testov

 • Dňa 10.3.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Rebeka Motýľ (9.A), Martin Patek (9.B) a Šimon Ondrík (6.B). Veľmi nás teší, že aj v tejto náročnej dobe máme žiakov, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas štúdiu materiálov nad rámec školského učiva. V súťaži preukázali svoje vynikajúce vedomosti a v silnej konkurencii obsadili 1. miesto, čo znamená, že budú našu školu reprezentovať na diecéznom kole. Srdečne im blahoželáme a držíme palce!

 • Dňa 12.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala víťazka okresného kola, Rebeka Motýľ (9.A), ktorá v kvalitnej konkurencii z celého Žilinského kraja predviedla svoje vynikajúce vedomosti, zručnosti a umiestnila sa na nádhernom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

 • Napriek neľahkej situácii sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka 9.A, Rebeka Motýľ, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 12.2.2021 v Žiline. Rebeke gratulujeme a držíme jej palce v krajskom kole!

 • Už tradične venujeme v októbri jeden týždeň misiám. A nebude to iné ani tento rok. Náš misijný týždeň začneme tým, že sa zapojíme do celosvetovej akcie „milión detí sa modlí ruženec“. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Tento rok sa koná vo veľmi zvláštnej situácii, pretože nikdy predtým nebol svet zasiahnutý takou rozsiahlou zdravotnou existenčnou krízou. Do tejto akcie sa môžete spolu so svojimi deťmi zapojiť v nedeľu 18. októbra o 9:00 tam, kde sa práve budete nachádzať. V škole sa do tejto akcie zapojíme v pondelok o 9:00 s ružencom v rukách, ktorý si môžeme priniesť do školy. Napriek všetkým opatreniam môžeme podporiť misie v jednotlivých triedach modlitbou a aj tým, že budeme myslieť na misionárov vo svete a podporíme ich farbou svojho oblečenia – teda každý deň sa oblečieme do farby uvedeného svetadielu. Stačí, ak časť oblečenia bude danej farby – napr. nohavice, tričko, alebo len pásik na tričku, mikine (pondelok 19.10. BIELA farba Európy, utorok 20.10. ŽLTÁ farba Ázie, streda 21.10. ČERVENÁ farba Ameriky, štvrtok 22.10. ZELENÁ farba Afriky, piatok 23.10. MODRÁ farba Austrálie a Oceánie).

 • Dňa 9.9.2020 žiakov 4.A sprevádzala náučným chodníkom Premeny lesa Ing. Zuzana Kertysová (pracovníčka CHKO Horná Orava). Žiakov oboznámila o vzniku a význame rašeliniska, pričom mali možnosť aj na rašelinisko vstúpiť, prakticky si overiť, že je to veľmi vlhké prostredie a rastlinky, ktoré v týchto extrémnych podmienkach žijú aj vidieť. Naučili sa o liečivej sile rastlín, ktoré rastú na našich lúkach. Na kopci Grapa mohli obdivovať kópiu brazílskej sochy Krista a sochu J. Pavla II. Z tohto miesta mali aj prekrásny výhľad na štíty Tatier a Oravskú priehradu. Žiaci absolvovali hravou formou aktivity na precvičenie svojich vedomostí a zvýšenie povedomia o dôležitosti ochrany našej Oravskej prírody. Exkurzia bola pre žiakov nielen poučná, ale aj plná veselých zážitkov.

 • Dňa 4.9.2020 žiaci 4.A absolvovali Exkurziu do Juráňovej doliny. V krásnom slnečnom počasí prešli Tichou dolinou, Tiesňavami i Bobroveckou dolinou. Nie nadarmo sa hovorí, že pohyb dokáže nakopnúť telo aj myseľ. Precvičili si fyzickú kondíciu, spoznali a vedia vymenovať živočíchy i rastliny, ktoré sa v tejto oblasti vyskytujú. Zistili, že názov pochádza pravdepodobne od priezviska Juran vyskytujúceho sa v 17. storočí v obci Liesek, ktorej patrili pastviny v Juráňovej doline. Vedeli si vzájomne pomáhať po drevených rebríkoch i klzkých skalách istených reťazami. Po absolvovaní exkurzie sa obohatení o nové vedomosti a plní radosti vrátili domov.

 • Milí rodičia a milí žiaci, ako už viete, naša škola sa ešte v minulom školskom roku zapoiila do súťaže www.najskola.sk. Je to vedomostná súťaž RTVS, určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Pozostáva z viacerých kôl. Prvé kolo je každodenné hlasovanie až do 13.09.2020. Ďalšie kolá sú vedomostné. Za každý okres postupuje jedna škola. V našom okrese sú do súťaže zapojené dve školy. Hlasovali sme už v marci 2020 a hlasy, ktoré sme v tom období získali, nám zostávajú. Potom bolo hlasovanie prerušené. Od 31.08.2020 až do 13.09.2020 sa hlasuje opäť.
  ZMENA V HLASOVANÍ Hlasuje sa na stránke www.najskola.sk. Na stránke pôjdete dole. Zadáte kraj, okres, školu a email. Kliknete na tlačidlo HLASOVAŤ. To však ešte nie je všetko. Aby bol hlas PLATNÝ, musíte ho potvrdiť vo svojom emaili. Príde Vám takýto email: Aktivujte svoj hlas aby sa počítal! Pre aktiváciu Vášho hlasu pre školu Základná škola s materskou školu Liesek, Staničná 324, Liesek prosím kliknite SEM. Tím NajŠkola.sk Kliknete na tlačidlo SEM a hlas bude aktivovaný. Chceme Vás poprosiť o každodenné hlasovanie na stránke www.najskola.sk. Každý deň až do 13. septembra 2020 Vám príde email o hlasovaní. Oslovte, prosíme, aj Vašich príbuzných, priateľov a známych. Ďakujeme za Vaše každodenné hlasovanie. Kolektív ZŠ s MŠ Liesek

 • Organizačné zabezpečenie prevádzky a vnútorného režimu

  základnej školy od 2. 9. 2020

  Usmernenia týkajúce sa školského vyučovania:

  1. Žiaci budú vstupovať do školy budú dvomi rôznymi vchodmi:

  hlavný vchod – žiaci 5.- 9. roč.

  vedľajší vchod (v blízkosti stojanov na bicykle) – žiaci 1.- 4. roč.

  1. Prvý školský deň 9.2020 (streda) – žiaci začínajú v rôznom čase:
  • žiaci 2.4. ročníka o 8,00 hod. vstup vedľajším vchodom,
  • žiaci 1. ročníka o 8,30 hod. v sprievode rodiča budú čakať pred vedľajš
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 • Tento rok vznikla z bežnej triedy špeciálna miestnosť. Pracovne ju voláme ČITÁREŇ no nie je to miestnosť len načítanie. Je to farebná, príjemná, podnetná učebňa, ktorá dáva priestor nielen na čítanie ale aj na tvorivosť, objavovanie, vnímanie textu vo všetkých vrstvách, ktoré text ukrýva. Poskytuje voľnejšiu formu sedenia i pohybu v priestore. Naši žiaci tu pracujú s veľkým nadšením, spolupracujú, tvoria, vymýšľajú a rozvíjajú svoju fantáziu.

 • Pod týmto názvom sa uskutočnila celoškolská výtvarná súťaž. Do súťaže v období karantény žiaci posielali fotky svojich prác, ktoré urobili doma. Z prvého stupňa sa súťaže zúčastnili štyria žiaci – Tobiasko Didek 1.A, Sofinka Kumorová 2.A, Paulínka Babinská 4.A a Saška Garbiarová 4.A. Ich práce boli veľmi pekné, žiaci použili svoju tvorivosť a fantáziu. A keďže ich nebolo veľa, nehodnotili sme ich, ale odmeníme všetkých súťažiacich. Z druhého stupňa sa súťaže zúčastnilo 28 žiakov. Práce boli pestré, zaujímavé, vytvorené rôznymi technikami. O tých najlepších rozhodli žiaci II. stupňa hlasovaním, ktorého sa zúčastnilo 64 žiakov. A rozhodli takto: 1. miesto – Veronika Motýľová 7.B – 17 hlasov, 2. miesto – Dávid Šálka 7.B – 15 hlasov, 3. miesto – Miriam Pastorová 7.B – 9 hlasov. Všetkým zúčastneným žiakom veľmi pekne ďakujeme za ich snahu a záujem o tvorivú činnosť. Kliknite na link pod textom a zobrazia sa vám práce žiakov.

 • Dňa 4.3. 2020 sa na našej škole uskutočnila geografická súťaž - Zemeznalec. Žiaci si zábavnou formou mohli overiť svoje zručnosti a vedomosti z geografie ale aj upevniť svoje kamarátske vzťahy a vzájomnú spoluprácu. Všetkým zúčastneným gratulujeme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Liesek
  Staničná 324
  02712 Liesek
 • +421 43/5384219
  +421 43/5324544
  +421 43/5324543-fax

  Materská škola: 043/5384238
  Školská jedáleň: 043/5324500

Fotogaléria